7,120,457 unikalne wizyty
Nawigacja
Odnośniki
podmiotowa strona BIP

Strona główna epuap

Nie wypalaj traw

Nie dla czadu

Powódź - ulotka

112

Fundusze pomocowe

Bezpieczne środowisko, Bezpieczny dom, Bezpieczny człowiek

www.termo.kujawy.psp.gov.pl

NFOS

http://www.wfosigw.torun.pl
WFOŚiGW w Toruniu

Nawigacja
Artykuły » Wydział Kwatermistrzowski » Poprawa efektywności energetycznej.
Poprawa efektywności energetycznej.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że w roku 2015 jednostki organizacyjne PSP województwa kujawsko - pomorskiego podjęły następujące środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

1. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW przeprowadzono termomodernizację obiektów PSP
a) w Bydgoszczy:
- obiekty KM PSP Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4 (budynek główny – siedziba Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, budynek garażu i magazynu, budynek garażu niskiego),
- Budynek JRG nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16/18,
- Budynek JRG nr 4 w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiej 69, Białe Błota,
b) w Toruniu:
- Budynek KM PSP i JRG nr 1 w Toruniu przy ul. Legionów 70/76,
- Budynek JRG nr 3 KM PSP w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6,
- Budynek JRG w Chełmży przy ul. Sądowej 2,

2. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P, KW PSP w Toruniu wykonała termomodernizację następujących obiektów:

- Budynek główny KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek warsztatowy KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek socjalny KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek JRG nr 2 KM PSP Grudziądz przy ul. Strażackiej 1,
- Budynek główny KP PSP Lipno, ul. Sportowa 16 a,
- Budynek główny KP PSP w Mogilnie, ul. 900 – lecia 3,
- Budynek główny KP PSP Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54,
- Budynek główny (administracyjno – garażowy) KP PSP w Tucholi,
- Budynek socjalno – garażowy KP PSP w Tucholi,
- Budynek główny KM PSP Włocławek, ul. Rolna 1.

3. Oddano do użytku nowy obiekt Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w miejscowości Łubianka. Budynek wyposażony w nowoczesne, energooszczędne instalacje, zaprojektowany i wybudowany zgodnie z obowiązującymi standardami efektywności energetycznej.

4. Zakupiono 13 samochodów ratowniczo - gaśniczych, wszystkie pojazdy spełniają normię emisji spalin EURO 6.


W 2016 r. planowane są następujące przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko - pomorskiego:

- budowa nowej komendy i jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP w Żninie, zgodnie z najnowszymi standardami efektywności energetycznej,
- budowa nowej komendy i jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP w Świeciu, zgodnie z najnowszymi standardami efektywności energetycznej,
- wyposażenie wybranych budynków PSP w Bydgoszczy i Toruniu w odnawialne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła typu powietrze - woda,
- zakup nowych pojazdów spełniające najwyższe obowiązujące normy emisji spalin,
- wymiana części sprzętu teleinformatycznego na urządzenia nowsze o znacznie niższym zużyciu energii elektrycznej,
- sukcesywna wymiana oświetlenia w obiektach PSP woj. kujawsko - pomorskiego na oswietlenie energooszczędne.

==============================================================================

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że w roku 2014 jednostki organizacyjne PSP województwa kujawsko - pomorskiego podjęły następujące środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

1. NFOŚiGW po zwiększeniu alokacji środków na działania termomodernizacyjne zakwalifikował do dofinansowania wnioski KM PSP w Bydgoszczy i Toruniu. Trwają negocjacje z NFOŚiGW poprzedzające podpisanie umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy z Funduszem w roku 2015 rozpocznie się termomodernizacja obiektów w
Bydgoszczy:
- KM PSP Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4 (budynek główny – siedziba Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, budynek garażu i magazynu, budynek garażu niskiego),
- Budynek JRG nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16/18,
- Budynek JRG nr 4 w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiej 69, Białe Błota,
Toruniu:
- Budynek KM PSP i JRG nr 1 w Toruniu przy ul. Legionów 70/76,
- Budynek JRG nr 3 KM PSP w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6,
- Budynek JRG w Chełmży przy ul. Sądowej 2,

2. KW PSP w Toruniu w imieniu wybranych jednostek podległych aplikuje o przyznanie środków na termomodernizację budynków PSP w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko - pomorskiego w w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. W dniu 18 lipca 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji następujących obiektów:

- Budynek główny KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek warsztatowy KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek socjalny KP PSP w Chełmnie, ul. Łunawska 3a,
- Budynek JRG nr 2 KM PSP Grudziądz przy ul. Strażackiej 1,
- Budynek główny KP PSP Lipno, ul. Sportowa 16 a,
- Budynek główny KP PSP w Mogilnie, ul. 900 – lecia 3,
- Budynek główny KP PSP Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54,
- Budynek główny (administracyjno – garażowy) KP PSP w Tucholi,
- Budynek socjalno – garażowy KP PSP w Tucholi,
- Budynek główny KM PSP Włocławek, ul. Rolna 1.

W celu złożenia ww. wniosku wykonano komplet niezbędnej dokumentacji technicznej, w tym audyty energetyczne budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania termomodernizacja wymienionych budynków zostanie przeprowadzona w 2015 r.

3. Zakupiono pojazdy specjalistyczne wykonane w normie emisji spalin EURO 5:
- samochód ratowniczo - gaśniczy typ średni dla KP PSP w Brodnicy,
- samochód ratowniczo - gaśniczy typ średni dla KP PSP w Nakle nad Notecią,
- 6 szt. samochodów specjalnych typ lekki do przewozu ratowników i członków sztabu dla: KM PSP Bydgoszcz, KM PSP Włocławek, KP PSP Brodnica, KP PSP Nakło nad Notecią, KP PSP Sępólno Krajeńskie, KP PSP Żnin.

W 2015 r. przewidywana jest dalsza wymiana pojazdów specjalistycznych na samochody o najwyższych obowiązujących normach spalin.

4. Rozpoczęto wymianę oświetlenia na energooszczędne w obiektach KM PSP w Bydgoszczy. W pierwszym etapie zastąpiono 25 lamp do oświetlania garaży JRG nowymi oprawami z diodami LED oraz zastosowano 202 świetlówki LED w punktach świetlnych wyposażonych dotychczas w tradycyjne świetlówki z gwintem E 27 i E 14.

Stosownie do możliwości finansowych w roku 2015 zostanę przeprowadzone kolejne etapy wymiany oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne.

==============================================================================

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że w roku 2013 jednostki organizacyjne PSP województwa kujawsko - pomorskiego podjęły następujące środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

1. Wymieniono część zestawów komputerowych użytkowanych w KP PS w Brodnicy na nowe, o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

2. Zakupiono pojazdy specjalistyczne wykonane w normie emisji spalin EURO 5:
- samochód specjalny z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 metry (SHD-23) dla KP PSP w Lipnie,
- samochód specjalny z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 metry (SHD-23) dla KP PSP w Rypinie,
- samochód specjalny z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 metry (SHD-23) dla KM PSP w Toruniu,
- samochód specjalny z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 metry (SHD-23) dla KP PSP w Radziejowie,
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ średni dla KM PSP w Toruniu,
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ średni dla KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ ciężki dla KM PSP w Grudziądzu,
- autobus specjalny do przewozu ratowników i członków sztabu dla KW PSP w Toruniu.

3. Na podstawie audytów energetycznych wykonanych w 2012 r. złożono wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji w ramach konkursu GIS Część 5 „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

Ogółem złożono wnioski obejmujące modernizację obiektów w 8 jednostkach organizacyjnych PSP woj. kujawsko – pomorskiego, za łączną kwotę 12.092.584,00 zł.

W ramach termomodernizacji wyżej wymienionych obiektów przewiduje się przede wszystkim wymianę źródeł ciepła, modernizację i regulację instalacji c.o., wymianę stolarki otworowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów oraz modernizację instalacji c.w.u.

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe NFOŚiGW zostały umieszczone na liście rezerwowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania.

Realizacja termomodernizacji w ww. zakresie przyniosłaby oszczędność energii w ilości ponad 14.693 GJ/rok.

==============================================================================

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informuje, że w roku 2012 jednostki organizacyjne PSP województwa kujawsko - pomorskiego podjęły następujące środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

1. Oddano do użytku nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP z Jednostka Ratowniczo – Gaśniczą nr 1 w Inowrocławiu. Obiekt wyposażony w nowoczesne instalacje, zaprojektowany i wybudowany zgodnie z obowiązującymi standardami efektywności energetycznej.

2. Zmodernizowano ogrzewania budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży. Modernizacja polegała na kompleksowej wymianie grzejników typu „FAVIER” na grzejniki nowoczesne i energooszczędne, przebudowie instalacji CO ze stalowej o dużej średnicy przepływu na miedzianą – energooszczędną oraz na dociepleniu instalacji CO.

3. Wykonano kompleksową wymianę źródeł światła w KP PSP w Świeciu na świetlówki energooszczędne (wymiana objęła część opraw lamp oraz wszystkie żarówki).

4. Zakupiono pojazdy specjalistyczne wykonane w normie emisji spalin EURO 5:
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ średni dla KM PSP w Toruniu,
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ ciężki dla KM PSP w Bydgoszczy,
- samochód ratowniczo – gaśniczy typ ciężki dla KP PSP w Radziejowie,
- samochód ratownictwa chemicznego typ lekki dla KM PSP w Bydgoszczy,
- samochód ratownictwa chemicznego typ lekki dla KM PSP w Toruniu,
- samochód specjalny kwatermistrzowski typ ciężki dla KM PSP w Toruniu.

5. Wykonano audyty energetyczne dla 21 obiektów w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja inwestycji polegających wdrożeniu optymalnych wariantów wskazanych w poszczególnych audytach dałaby oszczędność energii w ilości 14.693,78 GJ/rok:
- KM PSP Bydgoszcz – 5 budynków, 1872 GJ/rok,
- KM PSP Włocławek – 1 obiekt, 926 GJ/rok,
- KM PSP Grudziądz – 1 obiekt, 1255 GJ/rok,
- KM PSP Toruń – 3 obiekty, 3310,2 GJ/rok,
- KP PSP Chełmno – 3 obiekty, 1203,3 GJ/rok,
- KP PSP Lipno – 1 obiekt, 593 GJ/rok,
- KP PSP Mogilno – 1 budynek, 411,39 GJ/rok,
- KP PSP Nakło – 3 budynki, 1929,86 GJ/rok,
- KP PSP Sępólno Krajeńskie – 1 obiekt, 782,75 GJ/rok,
- KP PSP Tuchola – 2 obiekty 2410,28 GJ/rok.

==============================================================================

Informacje o zdarzeniach
Kanał informacyjnyInstrukcja obsługi RSS

Rzecznicy prasowi

Na skróty
Rekrutacja do PSP
Przetargi
Informacja o składnikach majątku
Poprawa efektywności energetycznej
Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Sport
Sport pożarniczy
Wyniki
Rekordy
Regulaminy
Plażowa piłka siatkowa
IV Grand Prix PPS
III Grand Prix PPS
II Grand Prix PPS
Konkursy
OTWP
Zawody TFA
TFA
Poczta
Poczta Kujawy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przetłumacz stronę